REGULAMIN KONKURSU „PINspiracje  LandOfLaces”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1). Konkurs „PINspiracje z LandOfLaces” jest organizowany przez firmę: Dorota Kościelniak, z siedzibą w Skomielna Biała 300, 32-434 Skomielna Biała, NIP: 681-191-94-44, reprezentowaną przez blog „LandOfLaces” istniejący pod adresem: www.landoflaces.com dalej zwany Organizatorem.
2). Czas trwania konkursu: od 20 listopada 2018 – do 31grudnia 2018 roku, jest to pierwsza edycja z możliwością przedłużenia w wydarzenie cykliczne.
3). Celem konkursu jest mobilizowanie artystów, tworzących koronki frywolitki i inne rodzaje rękodzieła, do aktywnego i kreatywnego wykorzystywania swoich inspiracji z Pinterest, oraz promocja marki LandOfLaces

§ 2. UCZESTNICY

1). Uczestnikiem konkursu może zostać tylko osoba pełnoletnia, która:
jest klientem sklepu www.LandOfLacesPatterns.etsy.com
lub fanem bloga lub profilu firmowego na którymś z portali społecznościowych i dzięki temu posiada jeden z darmowych tutoriali pdf autorstwa LandOfLaces.
a) FACEBOOK: https://www.facebook.com/LandOfLaces
b) INSTAGRAM: https://www.instagram.com/landoflaces/
Osoba ta dalej zwana jest Uczestnikiem.
2). Za Uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w wyznaczonym terminie zgłosi swoją pracę, wykonaną na podstawie posiadanego tutorialu/wzoru od LandOfLaces, zgodnie z wytycznymi Regulaminu.
3). Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z udziału w konkursie jeśli nie spełni założeń Regulaminu lub zgłosi zdjęcie nie swojej pracy.
4) W konkursie nie biorą udziału prace, umieszczone przez Organizatora konkursu, w celu pokazania przykładowego sposobu zgłaszania pracy.

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE + WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAC ZGŁASZANYCH DO KONKURSU

1) DO WZIĘCIA UDZIAŁU KONIECZNE JEST POSIADANIE KONTA NA PINTEREST, oraz bloga lub konta na Facebooku.
2) Wszystkie wzory które biorą udział w wyzwaniu, są przypięte w specjalnej tablicy na Pinterest
https://pl.pinterest.com/LandOfLaces/tatted-lace-made-by-landoflaces-/patterns-tutorials-by-landoflaces/

3) Wykonaj własną pracę według posiadanego wzoru z tablicy konkursowej. Możesz powtórzyć dokładnie wzór, lub zrobić własną pracę, kreatywnie łącząc różne elementy i techniki. Inspiracja wzorem LandOfLaces powinna być wyraźnie widoczna, ale nie musi stanowić całej pracy.
4) Zrób zdjęcie swojej pracy (poniżej wymienione są wytyczne dla zdjęć do konkursu)
5) Zdjęcie wraz z linkiem do tablicy konkursowej opublikuj u siebie na swoim blogu lub facebooku, żebym mogła się z Tobą skontaktować. Możesz mnie też oznaczyć @landoflaces żebym Cię łatwiej znalazła.
UWAGA: Jeśli w swoim poście na blogu chcesz umieścić zdjęcie inspiracji, czyli okładkę wzoru z tablicy konkursowej, użyj opcji osadzania pina wprost z Pinterest, jest to najbardziej legalny sposób dzielenia się na blogu inspiracjami z Pinterest.
6) Zgłoś pracę na Pinterest:

a) wejdź na tablicę konkursową podaną w tym regulaminie lub w pdf wzoru który posiadasz.
b) wybierz pin wzoru, z którego korzystałaś przy tworzeniu swojej pracy i otwórz jako osobną stronę
c) użyj opcji „dodaj zdjęcie”, żeby wstawić zdjęcie swojej pracy. Jeśli nie widzisz takiej opcji, tylko „dodaj komentarz” – spróbuj otworzyć Pinterest w innej przeglądarce lub na innym urządzeniu. Instrukcja dodawania zdjęcia znajduje się na dole tego regulaminu.
d) koniecznie dodaj w opisie zdjęcia link do miejsca gdzie opublikowałaś swoją pracę. Pochwal się swoim miejscem w sieci i daj się znaleźć.
e) Jeśli chcesz przepiąć wzory do swojej tablicy na Pinterest – super. Pamiętaj jednak, żeby zgłaszać pracę do konkursu (wstawienie zdjęcia na Pinterest) w pinie na tablicy podanej w tym Regulaminie, inaczej mogę nie dostać powiadomienia i nie znaleźć Twojego zgłoszenia.

7) Zgłaszając pracę oświadczasz, że:

a) zapoznałaś się z tym Regulaminem i w pełni zgadzasz się ze wszystkimi jego postanowieniami.
b) jesteś autorem zgłaszanej pracy i masz prawo do dowolnego wykorzystywania jej zdjęć. Nie można zgłaszać prac innych osób. W przypadku zdjęć, których publikacja wymagałaby specjalnej zgody od fotografa/modelki, zgłaszając zdjęcie oświadczasz że masz wszelkie potrzebne zgody i bierzesz na siebie odpowiedzialność za publikację zdjęcia w internecie (także na portalu Pinterest) w związku z konkursem.
c) zgadzasz się (oraz masz zgodę ewentualnego fotografa i modelki) na wykorzystanie Twojego zdjęcia w poście podsumowującym wyzwanie: na blogu LandOfLaces, oraz na fanpage.
d) Twoja praca nie narusza praw autorskich osób trzecich

8) Pierwsza edycja konkursu trwa od 20Listopada do 31Grudnia 2018r. Zgłoszone zdjęcia mają przypisane daty wstawienia na Pinterest i są wyznacznikiem, czy praca została zgłoszona w terminie.
9) Zdjęcie musi spełniać poniższe wymogi:

a) powinno być wyraźne i mieć wielkość minimum 700 x 700 px, może być także w formacie prostokątnym o najkrótszym boku wielkości 700px;
b) przedmiot na zdjęciu ma być ukazany w całości,
c) zdjęcie powinno być dobrze doświetlone, aby jak najlepiej było widać detale biżuterii;
d) można zgłosić zdjęcie na modelu, ale pod warunkiem że masz zgodę osoby fotografowanej. Zgłaszając zdjęcie do konkursu oświadczasz, że masz wszystkie niezbędne zgody na publikację wizerunku modela, oraz zgodę na użycie zdjęcia w związku z konkursem, jeśli nie jesteś autorem zdjęcia.

10). Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego i/lub eliminowania z Konkursu prac, które:

a) prezentowane są na zdjęciach o słabej jakości i zdaniem Organizatora niewystarczającej do przygotowania estetycznej prezentacji konkursowej i/lub nie pozwalających na dokonanie na ich podstawie oceny pracy przez Członków Jury;
b) są niezgodne z zasadami Konkursu (np. nie mają nic wspólnego z inspiracjami konkursowymi czyli tutorialami i wzorami LandOfLaces, oraz wytycznymi Organizatora, lub gdy związek pracy z inspiracją jest zdaniem Organizatora niejasny);
c) zostały opublikowane po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie
d) w każdym innym przypadku wskazanym w niniejszym Regulaminie.

§ 4. SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW

1). Zwycięzców wybiera Jury powołane przez Organizatora. Jury będzie oceniać powiązanie pracy z konkursową inspiracją, kreatywność, walory artystyczne i techniczne (jakość) wykonanej pracy.
2). Ze zgłoszonych zdjęć Organizator wraz z Jury wybierze zwycięskie 3 prace i skontaktuje się z autorami, w celu odebrania nagrody.
3). Nagrody zostaną przesłane drogą mailową po skontaktowaniu się ze zwycięzcami.
Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi, w przypadku braku odpowiedzi Autora zwycięskiej pracy na kontakt w miejscu zgłoszonym w opisie dodanego zdjęcia (post Autora pracy na blogu lub na facebooku) w terminie 2 dni od chwili przesłania wiadomości przez Organizatora;
4) Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona w specjalnym poście podsumowującym na blogu oraz fanpage’u Organizatora, w ciągu pięciu dni, czyli przed 6 Stycznia 2019.

§ 5. NAGRODY W KONKURSIE

I MIEJSCE: dowolnie wybrany przez zwycięzcę wzór pdf ze sklepu Organizatora, o wartości do 7Euro (w tym pakiety), przesyłany wprost na mail, oraz kod rabatowy na produkty ze sklepu Organizatora, wysokości 30% do wykorzystania przez kolejne dwa miesiące.
II MIEJSCE – dowolnie wybrany wzór pdf ze sklepu Organizatora, o wartości do 5Euro, oraz kod rabatowy na produkty ze sklepu Organizatora, wysokości 25% do wykorzystania przez kolejne dwa miesiące.
III MIEJSCE – dowolnie wybrany wzór pdf ze sklepu Organizatora, o wartości do 5Euro, oraz kod rabatowy na produkty ze sklepu Organizatora, wysokości 20% do wykorzystania przez kolejne dwa miesiące.
A także publikacja zwycięskich prac na blogu i fanpage Organizatora, razem z linkiem do bloga/fanpage, podanego przy zgłoszeniu zdjęcia.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1). Większość konkursu odbywa się na portalu Pinterest, oraz na własnej stronie Użytkownika lub na jego profilu na portalu Facebook. Posiadając tam konto zgadzasz się na regulamin i politykę prywatności tego portalu.
2). Organizator gromadzi jedynie dane osobowe podane przez Uczestnika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i realizacji założeń konkursu „PINspiracje z LandOfLaces”.
3). Administratorem danych osobowych podanych przez Zwycięzców, jest Organizator.
4). Użytkownik w każdej chwili ma prawo do usunięcia lub zmiany danych osobowych.
5). Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§ 7. INFORMACJE DODATKOWE

1). Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.landoflaces.com
2). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.

3). W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.